เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ทางบริษัท ชินโก้ คอร์นปอเรชั่น จำกัด ได้ขอประกาศปิดตัวลงเนื่องจากประสบปัญหาทางการเงินตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันจึงขอปิดตัวลงตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา จึงขออภัยในความไม่สะดวกทางด้านการซ่อมบำรุงและการขาย มา ณ. ที่นี้ด้วยครับ ในส่วนของ DYNDNS จะติดตลอดไป ทางเราจะทำการชำระเงินค่า Hosting ให้ทุกปีจนกว่าจะมีการเลิกใช้ของลูกค้า


Shingo Corporation Co., Ltd.

25/12/2557